АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ

Компанијата АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ СКОПЈЕ е формирана 1998 година и успешно работи повеќе од 19 години

ул: Никола Русински бб ДТЦ, 1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 0000 000
+389 (0)2 0000 000

АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ

Добредојдовте

 

Претставници сме на повеќе реномирани претпријатија од Европа, и тоа:

Končar - MES d.d. – производител на електромотори

Electroputere – производител и сервисер на електромотори

Motoare Electrice - производител и сервисер за електромотори и изработка на намотки за истите

Sulzer ABS – производител на пумпи за секаква намена

Fluidotechnic – производител на пумпи за подмачкување и хидраулика како и откочници за машинска индустрија

Имено, нашата компанија веќе повеќе години работи со македонски претпријатија меѓу кои главни коминтенти ни се:  Електрани на Македонија, Макстил, Фени Индустри, Алкалоид и др.