АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ

Компанијата АГРОИНДУСТРИЈА АГИС ДООЕЛ СКОПЈЕ е формирана 1998 година и успешно работи повеќе од 19 години

ул: Никола Русински бб ДТЦ, 1000 Скопје, Македонија

+389 (0)2 0000 000
+389 (0)2 0000 000

Contact

Contact Form

Send an Email